Vize a vůdčí myšlenka

Automobilový průmysl spoléhá globálně na technologie a efektivní vynaložení nákladů v oblasti výroby nástrojů technikou tváření a lehkých konstrukcí na vysoké úrovni.

weba se stává značkou díky inovacím ve výrobě nástrojů na vysoké úrovni.

worldwide - Celosvětově - Působíme globálně.

efficientEfektivně - Naše řešení zvyšují efektivitu našich zákazníků.

betterLépe - „Dobře“ nám nestačí. 

automotive - Automobilový  - Těžištěm našeho působení je automobilový průmysl.

WE ARE WEBA

ZODPOVĚDNOST

… přejímá u firmy WEBA každý jednotlivec

… ve spojení s individualitou a týmovým duchem zajišťuje náš úspěch

… posiluje naši samostatnost i naši společnou angažovanost

… přispívá k trvalé spolupráci s našimi partnery

VIZE

… znamená společné vytváření naší budoucnosti

… zajišťuje náš technologický náskok

… se udržuje globální spoluprací na platformách směřujících do budoucnosti

… vytváří prostor pro inovace

ZÁPAL PRO VĚC

… nás motivuje ke společnému dosažení špičkových výkonů

… se odráží v kvalitě našich výrobků

… posiluje naši soudržnost

… znamená neustálou vzájemnou podporu

JEDINEČNOST

… díky rychlému a pružnému využití našich zdrojů

… je výsledkem profesionální a globální spolupráce

… díky rozmanitosti našich výrobků

… vlivem neustálého vývoje

ŘEŠENÍ

… komplexních problémů jsou pro nás charakteristická

… nám zajišťují silné partnerství s našimi zákazníky

… jsou založena na kompetenci, zkušenostech a vytrvalosti

… jsou individuálně přizpůsobena požadavkům trhu