Exaktní laboratorní výsledky

[Translate to tschechisch:]

07/13/2021

Zajištění kvality na nejvyšší úrovni

Neben den taktilen und digitalen Messsystemen, werden am Standort in Olomouc nun auch metallographische Analysen sowie mechanische Werkstoffprüfungen im internen Labor durchgeführt. Die Investition in die Labortechnik dient, nicht nur zur Sicherstellung der Qualitätsanforderungen in der täglichen Produktion, sondern auch zur Verifizierung der eigenentwickelten Prozessüberwachung an der automatisierten Warmumformanlage.

„Mit aussagekräftigen Prüfergebnissen hinsichtlich der Material- und Bauteileigenschaften, können wir mir großer Zuversicht weitere Prozessoptimierungen in der Warmumformung realisieren“, Hannes Feuerhuber, Geschäftsführer.

Kromě dotykových a digitálních měřicích systémů provádíme v naší interní laboratoři v závodě v Olomouci také metalografické analýzy a mechanické zkoušky materiálů. Investice do laboratorní technologie slouží nejen k zajištění kvalitativních požadavků v každodenní výrobě, ale také k ověření vlastního monitorování procesu na automatizované lince tváření za tepla.

„Díky exaktním výsledkům testů vlastností materiálů a dílů můžeme s velkou jistotou implementovat další optimalizace procesů při tváření za tepla,“ Hannes Feuerhuber, jednatel společnosti.

News

11/14/2022

weba uspěla v soutěži Ceny hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost

pokračování..
02/24/2022

Digitální vývoj procesů poskytuje podrobnou analýzu výroby v reálném čase a optimalizaci celého procesu tváření za tepla, což vede k vyšší úrovni kontroly kvality.

pokračování..
09/30/2021

Motto zní: „Využití spolupráce a směřování k poskytování komplexních služeb.“

pokračování..