Weba získala prestižní ocenění

[Translate to tschechisch:]

11/14/2022

weba uspěla v soutěži Ceny hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost

Společenská odpovědnost a ochrana životního prostředí jsou pevně integrovány do řízení naší společnosti. Weba Olomouc to dokázala umístěním na prvním místě v soutěži „Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost“.

Rada kvality České republiky hodnotila lokální firmy v soutěži na základě jejich angažovanosti v ekonomické, ekologické a sociální oblasti podle přísných kritérií .

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže se uskutečnilo 7. listopadu v prostorách Korunní pevnůstky v Olomouci. V kategorii podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců si weba Olomouc odnesla fantastické 1. místo. Ocenění převzal z rukou hejtmana ředitel závodu Robert Raich.

„Společenská odpovědnost představuje cokoli, co prospívá lidem i přírodě a okolnímu světu najednou. Je to také vzájemná tolerance a respekt mezi lidmi, snaha o vzájemné soužití, které bude ku prospěchu všech,“ shrnul podstatu soutěže Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

S tímto prohlášením nelze než souhlasit a jsme si vědomi své role ve společnosti a naší odpovědnosti vůči životnímu prostředí a našim zaměstnancům. Jako společnost, zaměstnavatel a obchodní partner jsme odhodláni dodržovat jasné zásady a hodnoty, které podporují kooperativní pracovní prostředí, vedou nás při našich rozhodnutích a jsou měřítkem pro naši každodenní práci.

[Translate to tschechisch:]

News

11/14/2022

weba uspěla v soutěži Ceny hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost

pokračování..
02/24/2022

Digitální vývoj procesů poskytuje podrobnou analýzu výroby v reálném čase a optimalizaci celého procesu tváření za tepla, což vede k vyšší úrovni kontroly kvality.

pokračování..
09/30/2021

Motto zní: „Využití spolupráce a směřování k poskytování komplexních služeb.“

pokračování..