Náročná úroveň kvality ve výrobě nástrojů je zaručena neustálým zlepšováním a certifikací

Neustálé zvyšování kvality ve všech pracovních procesech výroby nástrojů je jednou z našich výkonnostních zásad. To zaručujeme neustálým dalším rozvojem a vysoce vyškoleným personálem a také přísným dodržováním všech příslušných právních předpisů a společenských požadavků s ohledem na životní prostředí, energetiku, ochranu zdraví a bezpečnost.

Ve snaze převzít odpovědnost za řízení a uvést naši politiku jakosti a životního prostředí do praxe udržujeme integrovaný systém řízení v souladu s normami DIN EN ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015 a IATF 16949. Důsledná implementace business excellence a filozofie nulového selhání jsou základem systému řízení.