Kalení lisováním – oblíbené řešení v celosvětovém automobilovém průmyslu

Od vývoje součástí a výroby nástrojů až po výrobu dílů a optimalizaci procesů pro lisování za tepla nabízíme ideální všestranný servis.

Hlavní kompetence weba spočívá ve vývoji a výrobě komplexních nástrojů pro tváření za studena a za tepla pro lisování součástí z vysokopevnostních a ultravysokopevnostních ocelí. Díky mimořádné orientaci na řešení a inovativnímu duchu se weba pevně etablovala jako spolehlivý partner automobilového průmyslu a je považována za technologického lídra v oblasti tváření za tepla. Weba je také díky profesionálním službám konstrukce mobilních nástrojů a efektivní sériové výrobě kvalitně prověřených plechových komponentů považována za servisního lídra na trhu. Hlavní sídlo je v Dietachu (AT). S dalším výrobním závodem v Olomouci (CZ) a většinovým podílem ve společnosti Gatzsch Schweisstechnik GmbH se sídlem v Attendornu (DE) jsou nabízena kompletní řešení pro proces tváření - od vývojových konceptů až po technologii spojování a svařování.

vývoj komponent
3D konstrukce
Výroba lisovacích a tvářecích nástrojů
Vyzkoušení a podpora nástroje
Optimalizace a vizualizace procesů v technologii tváření
Poprodejní a smluvní výroba

Spokojenost zákazníků, inovace a zodpovědnost

Firemní kultura ve společnosti weba se vyznačuje uznáním a respektem. Stěžejní je vysoká spokojenost zákazníků, která je založena na kvalitních a inovativních produktech, spokojených zaměstnancích a férovém partnerství s dodavateli. Přísné dodržování všech relevantních právních předpisů a společenských požadavků s ohledem na životní prostředí, energetiku, bezpečnost a ochranu zdraví je základním principem udržitelného firemního úspěchu. Vedení společnosti přebírá odpovědnost za udržování systému řízení a jeho další rozvoj na základě důsledného uplatňování business excellence a filozofie nulových vad.

Zásady společnosti zahrnují následující zásady a vztahují se na všechna místa weba

CUSTOMER
Naší nejvyšší prioritou je splnit požadavky zákazníků z hlediska kvality, procesů a konkurenceschopnosti.

QUALITY
Uplatňujeme konzistentní strategii nulových vad.

COMPLIANCE
Naše produkty a služby jsou bezpečné a splňují všechny platné zákaznické, standardní a zákonné požadavky.

ENVIRONMENT
Zavázali jsme se snížit znečištění životního prostředí a spotřebu energie.

PEOPLE
Naši kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci přispívají k dosažení cílů tím, že přebírají zodpovědnost.

PROCESS
Zavázali jsme se k principu trvalého zlepšování všech obchodních procesů.

SAFETY
Naše myšlení a jednání je vždy orientované na proces a minimalizujeme riziko.

Neustálý výzkum vede k náskoku

V úzké spolupráci s technickými univerzitami a spolehlivými smluvními stranami pro výrobu oceli a vývoj softwaru vyvíjíme nové a zdokonalujeme stávající procesy v technologii tváření. Inovační zaměření našeho výzkumného oddělení je ve vývoji alternativních konceptů nástrojů pro zvýšení efektivity výrobního procesu pro naše zákazníky. Důraz je kladen na zkrácení doby cyklu a zlepšení energetické účinnosti.

Ale lidský faktor je to, co dělá technologii tím, čím je: nástrojem, který by se bez kreativního vkladu stal zbytečným. Naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci ve strojírenství a ve výrobě nástrojů jsou jedním z hlavních pilířů pro tvorbu našich vysoce kvalitních nástrojů. Vše dají dohromady, z nářadí vytěží maximum a jsou to oni, kdo přivádí naše produkty k životu pro zákazníka. Výrobní zařízení jsou zároveň laboratoří pro budoucí nápady, které systém generuje. Oddělení výzkumu a vývoje má k těmto znalostem přímý přístup a využívá je k vývoji konkrétních řešení pro individuální požadavky na tváření a kvalitu.

Stěžejní oblasti výzkumu

 • Analýza proveditelnosti a vývoj komponent
   
 • Procesní limity v technologii tváření
   
 • Efektivita výroby nástrojů a součástí
   
 • Tailor Tempering v nástroji pro tváření za tepla (SoftZone)
   
 • Možnosti optimalizace
   
 • Chladicí kapacita nástrojů pro tváření za tepla
   
 • Redukce opotřebení
   
 • Stříhání v procesu horkého tváření

Náš závazek k vaší bezpečnosti

O stoupající kvalitě všech pracovních procesů u nás nejen hovoříme, ale kvalita se stala nás výkonnostní zásadou. Tuto zajišťujeme na jedné straně neustálým dalším vývojem a pomocí pracovníků s vysokou kvalifikací, na straně druhé pak rigorózním systémem řízení kvality. Ale nejenom dosažení, ale také udržení a modernizace již certifikovaných standardů vyžaduje nákladnou péči a aktualizaci jednotlivých výrobních a provozních postupů a rovněž nové změny a motivace v oblasti personalistiky. Das integrierte Managementsystem umfasst die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015 sowie der IATF 16949.