Nadšení pro technologie a inovace zajišťuje jedinečnou kvalitu našich nástrojů

 

Poskytujeme vám sofistikovanou řadu nástrojů s plně automatickým chapadlem a robotickou manipulací. Již proces koncepce vozidla a vývoje dílů je doprovázen a optimalizován našimi odbornými pracovníky. Se zkušenostmi, know-how, simulací a vyčerpáním všech možností našeho CAD systému hodnotíme proveditelnost a ekonomickou vyrobitelnost součásti.

Za klíčové prvky naší výroby považujeme účinný chladicí systém, optimální využití materiálu, nejlepší materiály a individuální přizpůsobení procesu vytvrzování formy. Digitální monitorování procesu založené na senzorech na našem stroji pro tváření za tepla a v našich nástrojích SmartTools poskytuje podrobnou analýzu výroby a 100% kontrolu geometrie součásti a kvality materiálu, jakož i prognózy údržby a optimalizační tipy.