Individuální vývoj a optimalizace procesu tváření za tepla

Spojení našich senzorově řízených a inteligentních nástrojů (SmartTools) s digitálním monitorováním procesu během lisování za tepla umožňuje detailní analýzu výroby v reálném čase, která umožňuje optimalizaci procesu na míru se 100% kontrolou kvality, od polotovaru až po hotový laserový díl.

Náš software pro monitorování procesů umožňuje:

100% kontrola kvality materiálu a geometrie vyráběných komponentů
Simulace účinnosti chlazení tvářecího nástroje a dílů
Odpadá ruční měření lisovaných dílů
Detekce chyb a prevence zmetků
Pomoc s optimalizací pro proces tváření prostřednictvím strojového učení
Preventivní údržba nástrojů