Individuální vývoj a optimalizace procesu tváření za tepla

Spojení našich senzorově řízených a inteligentních nástrojů (SmartTools) s digitálním monitorováním procesu během lisování za tepla umožňuje detailní analýzu výroby v reálném čase, která umožňuje optimalizaci procesu na míru se 100% kontrolou kvality, od polotovaru po hotový laser. část.

 

Náš software pro monitorování procesů umožňuje:

100% kontrola kvality materiálu a geometrie vyráběných komponentů
Simulace účinnosti chlazení tvářecího nástroje a součástí
Odpadá ruční měření lisovaných součástí
Detekce chyb a prevence zmetků
Pomoc s optimalizací pro proces tváření prostřednictvím strojového učení
Předpovědi údržby nástrojů