Řešení žádané po celém světě

 

Dosáhnout co největší pevnosti dílu zároveň při snížení hmotnosti – požadavky automobilového průmyslu jsou neustále náročnější. Horké tváření je metoda, která těmto požadavkům odpovídá. Při ohřevu na přibližně 950 °C se materiál stává pružnějším, takže mohou být také tvářeny složité díly při nižší spotřebě materiálu. Po rychlém ochlazení se dosáhne pevnosti kolem 1.500 N/mm. 

Za pomoci našich nástrojů pro horké tváření se vyrábí díly, které splňují specifické požadavky zákazníka. Konstantně vysoká kvalita dílů je zaručena účinným chladicím systémem. Za pomoci naší plně automatizované linky pro horké tváření ověřujeme naše nástroje za podmínek procesu podobných podmínkám u zákazníka a tento proces realisticky napodobujeme.  Tato linka je vybavena 6-osým robotem ABB (Foundry Plus) a dvěma pecemi s osmi komorami, což umožňuje účinnou a pružnou výrobu prototypů. 

 

Tato inovační technologie je firmou weba neustále zdokonalována. Výrobní proces je analyzován pomocí infračervené termografie, a tím také naše firma jde novou cestou i v oblasti energetické účinnosti.  Dlouholeté zkušenosti a intenzivní činnost ve výzkumu podstatně přispívají k vysoké úrovni našich nástrojů. I nadále ve firmě weba pracujeme na posilování své vůdčí role v oblasti horkého tváření.