Krátké průběžné doby, vysoká přesnost

 

Vývoj lisovacích a tvářecích nástrojů všech velikostí pro strukturní díly s vysokou až s nejvyšší možnou pevností je naší základní kompetencí. Svým partnerům nabízíme promyšlenou paletu nástrojů – od transferových nástrojů přes postupové nástroje až po linkové nástroje s plně automatickou manipulací pomocí chapadel a robotů.  Už samotného procesu koncepčního návrhu nástroje a vývoje dílů i jeho optimalizace se účastní naši odborníci na tváření. Na základě našich zkušeností, know-how, simulací a vyčerpáním všech možností našeho systému CAD posuzujeme proveditelnost a ekonomickou vyrobitelnost dílů. 

Transferové nástroje

Naše transferové nástroje jsou dimenzovány na velké produkční rychlosti a vyznačují se vysokou stabilitou a dlouhou životností. 

Linkové nástroje

Vyrábíme linkové nástroje v každé velikosti a zcela dle individuální představy našich partnerů. Naše rozsáhlé zkušenosti i obsáhlé plánování metod nám umožňují vyrábět nástroje pro různé lisovací linky a ty nejnáročnější díly. 

Postupové nástroje

Na bezpečnost procesu a na správný nástřižný plán klademe při výrobě postupových nástrojů velký důraz.