Neustálý výzkum vede k náskoku

Poněvadž rádi poskytujeme co nejkvalitnější služby a vždy se spokojíme jen s tou nejlepší cestou, jsou pro nás výzkum a vývoj standardem. V úzké spolupráci např. s TU Graz a firmou voestalpine Stahl vypracováváme nové a zlepšujeme stávající technologie. Naším důležitým cílem je co největší podpora našich zákazníků za pomoci nových metod a technologií. 

 

 

Stěžejní oblasti výzkumu

  • Analýza proveditelnosti
  • Procesní limity
  • Hospodárnost
  • Tailor Tempering
  • Možnosti optimalizace
  • Chladicí výkon
  • Redukce opotřebení
  • Stříhání v procesu horkého tváření
  • Soft zóna