Kodex chování

Jako globálně působící společnost si je weba vědoma své sociální a ekonomické odpovědnosti. Z tohoto důvodu se weba rozhodla, že na základě filozofie společnosti stanoví písemně kodex chování pro pracovnice a pracovníky, zákazníky, dodavatele a partnery společnosti. Cílem je vytvoření trvalých hodnot, které budou sloužit jako pomůcka při rozhodování a jako návod k odpovědnému, slušnému a přiměřenému jednání a chování v obchodním styku. 

 

Kodex chování