Majitel

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti weba Werkzeugbau Betriebs GmbH. Doufáme, že zde naleznete požadované informace. Při návštěvě našich stránek může společnost weba Werkzeugbau Betriebs GmbH. automaticky shromažďovat osobní a technické údaje z Vašeho zařízení. Tyto informace jsou zpracovávány důvěrně a nebudou poskytnuty třetím stranám. Přestože společnost weba Werkzeugbau Betriebs GmbH spravuje tyto webové stránky s maximální péčí, nemůžeme zaručit, že poskytnuté informace jsou správné, aktuální a úplné. weba Werkzeugbau Betriebs GmbH vylučuje veškerou odpovědnost za škody, které přímo nebo nepřímo vzniknou v důsledku používání těchto webových stránek, pokud tyto škody nevznikly v důsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Veškeré zde zveřejněné texty, obrázky, zvukové soubory a další informace, s výjimkou výslovně označených článků, jsou chráněny autorským právem a patří společnosti weba Werkzeugbau Betriebs GmbH. Reprodukce celku nebo jeho částí není bez předchozího písemného souhlasu společnosti weba Werkzeugbau Betriebs GmbH povolena. Název weba, nápis weba a logo weba jsou chráněné ochranné známky společnosti weba Werkzeugbau Betriebs GmbH. weba Werkzeugbau Betriebs GmbH je zapsána v obchodním rejstříku Steyr, Česká republika. Místem soudního řízení je soud příslušný pro Steyr, Rakouská republika, s ohledem na pravomoc, příslušnost a předmět řízení. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Přestože jsme věnovali veškerou péči kontrole obsahu, nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Výhradní odpovědnost za takový obsah nesou provozovatelé odkazovaných stránek.

Autorská práva odpovědná za tyto webové stránky:

weba Werkzeugbau Betriebs GmbH
Weba-Straße 2, 4407 Dietach, Rakousko

Poštovní adresa: 
weba Werkzeugbau Betriebs GmbH
Weba-Straße 2, 4407 Dietach, Rakousko

Kontakt:
+43 7252 72807
office@weba.at

GPS: 
48°05'17.8"N 14°25'44.1"E

Lokalita: 
Steyr

Identifikační číslo firmy:
FN 120 460y

UID: 
ATU24214106

Příslušný dozorový orgán ECG
Bezirkshauptmannschaft Steyr - Land

Profesní a odborná příslušnost
WKÖ, WKOÖ 

Odborné sdružení:
Landesinnung Metalltechniker; Sparte Gewerbe und Handwerk; WKOÖ

Design

GTN - Global Training Network GmbH
www.gtn-solutions.com