NAŠE SNAHA O DOKONALOST V TECHNOLOGII TVÁŘENÍ

V našem neúnavném úsilí dosáhnout špičky v technologii tváření je neustálý výzkum a vývoj nejen součástí naší práce - tvoří pulzující srdce naší společnosti. Jsme pevně odhodláni posouvat hranice možného a být průkopníky. Tento cíl nás žene hledat inovativní cesty a vyvíjet průlomové postupy ve tváření za tepla a technologii tváření.

PŘEPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PROSTŘEDNICTVÍM INOVATIVNÍ OPTIMALIZACE PROCESŮ

Naše mise v optimalizaci procesů má za cíl zásadně změnit svět technologie tváření. Spojení pokročilého vědeckého výzkumu s aplikovanou inženýrskou praxí nám umožňuje vyvíjet inovativní a zároveň udržitelné a efektivní postupy. To nám umožňuje nabízet našim zákazníkům produkty a výrobní procesy, které jsou ve své třídě nepřekonatelné. Naš výzkum se soustředí na inovativní kontrolu kvality, digitalizaci procesů a pokročilé analytické a monitorovací techniky.

INOVATIVNÍ KONCEPCE FOREM

Hlavní pozornost v oblasti vývoje nástrojů je věnována optimalizaci chladicího výkonu nástrojů pro tváření za tepla. Zabýváme se výzkumem účinných metod odvodu tepla s cílem prodloužit životnost nástrojů a optimalizovat výrobní procesy. Intenzivně se také zabýváme implementací koncepce temperace na míru u nástrojů pro tváření za tepla. Tato inovace umožňuje cílené tepelné zpracování a vytvoření měkké zóny v součástech. Další oblast výzkumu se týká řezného chování při lisovacím kalení. Zaměřujeme se také na snížení opotřebení tvářecích nástrojů s cílem maximalizovat jejich životnost a zvýšit produktivitu.

SIMULACE JAKO KLÍČ K VÝVOJI NOVÝCH KOMPONENTů

Naše výzkumná práce v oblasti analýz proveditelnosti a vývoje komponent se intenzivně zaměřuje na zdokonalování simulačních modelů. Naším cílem je umožnit přesnější předpověď procesů tváření, chování materiálů a vlastností konečných výrobků. Dalším vývojem těchto modelů se snažíme výrazně zvýšit realističnost a přesnost našich simulací. To nám umožňuje přijímat fundovaná rozhodnutí v rané fázi vývojového procesu, minimalizovat rizika a zvyšovat efektivitu vývoje. Díky našemu partnerství se společností AutoForm, která je lídrem v oblasti simulací tváření, přispíváme k neustálému zdokonalování softwaru tím, že do něj začleňujeme cenné poznatky z naší každodenní práce ve společnosti weba.

POKROČILÉ MATERIÁLY A NÁSTROJOVÉ OCELI V TECHNOLOGII TVÁŘENÍ

Společnost weba se zaměřuje na vysoce výkonné nástrojové oceli vyvinuté speciálně pro potřeby technologie tváření a usiluje o materiály s vyšší odolností proti opotřebení a lepší tepelnou vodivostí. Výběrem a testováním různých materiálů a nanášením povrchových povlaků odolných proti opotřebení se snažíme prodloužit životnost našich nástrojů. 

INOVACE v oblasti udržitelnosti

V rámci neustálého hledání inovací se rozšiřujeme také o nové skupiny výrobků, jako je například výroba vodíku. Zde se zabýváme výzkumem nástrojů a procesů, které umožňují efektivní výrobu vodíku s cílem uspokojit rostoucí poptávku po čisté energii. Náš výzkum v oblasti optimalizace procesů, vývoje nástrojů a komponentů a výběru materiálů nejenže posouvá technologie tváření vpřed, ale také přispívá k utváření udržitelnější budoucnosti.

 

SPOLUPRÁCE A SYNERGIE: NAŠE CESTA K VYNÍKAJÍCÍM VÝSLEDKŮM

Spolupráce a partnerství jsou v našem oddělení výzkumu a vývoje klíčem k úspěchu. Úzce spolupracujeme s renomovanými technickými univerzitami i se spolehlivými smluvními partnery v oblasti výroby oceli, vývoje softwaru, systémů tepelného zpracování, laserových systémů a spojovací techniky. Tato spolupráce nám umožňuje vyvíjet inovativní řešení a zdokonalovat stávající procesy. Výsledkem jsou prvotřídní výrobky a optimalizované výrobní procesy, z nichž těží naši zákazníci. 

OD VÝZKUMU K REALITĚ: NÁŠ NEJNOVĚJŠÍ VÝVOJ