Automobilový průmysl spoléhá globálně na technologie a efektivní vynaložení nákladů v oblasti výroby nástrojů technikou tváření a lehkých konstrukcí na vysoké úrovni.

weba se stává značkou díky inovacím ve výrobě nástrojů na vysoké úrovni.

ZODPOVĚDNOST

... přejímá u firmy WEBA každý jednotlivec
... ve spojení s individualitou a týmovým duchem zajišťuje náš úspěch
... posiluje naši samostatnost i naši společnou angažovanost
... přispívá k trvalé spolupráci s našimi partnery

VIZE

... znamená společné vytváření naší budoucnosti
... zajišťuje náš technologický náskok
... se udržuje globální spoluprací na platformách směřujících do budoucnosti
... vytváří prostor pro inovace

ŘEŠENÍ

... komplexních problémů jsou pro nás charakteristická
... nám zajišťují silné partnerství s našimi zákazníky
... jsou založena na kompetenci, zkušenostech a vytrvalosti
... jsou individuálně přizpůsobena požadavkům trhu

JEDINEČNOST

... díky rychlému a pružnému využití našich zdrojů
... je výsledkem profesionální a globální spolupráce
... díky rozmanitosti našich výrobků
... vlivem neustálého vývoje

ZÁPAL PRO VĚC

... nás motivuje ke společnému dosažení špičkových výkonů
... se odráží v kvalitě našich výrobků
... posiluje naši soudržnost
... znamená neustálou vzájemnou podporu

Chování v souladu s pravidly má u weba vysokou prioritu. Vhodnými procesy, strukturami, definovanými pravidly chování a komplexními školeními v našich výrobních závodech zajišťujeme dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů.